Privacybeleid The Next Consultant Group

Wij vinden een goede omgang met persoonsgegevens zeer belangrijk. Lees daarom hieronder ons privacybeleid.

De volgende organisaties zijn onderdeel van TNC Group

Privacy verklaring 

The Next Consultant Group, gevestigd te Professor Verbernelaan 37e, 5037 AD, Tilburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens: 

Professor Verbernelaan 37e, 5037 AD, Tilburg 

+31 6 38254583 

Info@student-consultant.nl 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

The Next Consultant Group verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

Bij het opnemen van contact met The Next Consultant Group verwerken wij de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam 

 • E-mailadres 

 • Telefoonnummer 

Alleen voor sollicitanten komen er de volgende gegevens bij: 

 • CV

 • Motivatiebrief

 

Binnen The Next Consultant Group hechten we veel waarde aan de bescherming van uw privacy en transparantie over hoe we uw persoonsgegevens behandelen. In overeenstemming met de geldende wetgeving willen we u informeren over wie binnen ons bedrijf toegang heeft tot persoonsgegevens en met welk doel. 

 • Sales en Marketing Team: Ons Sales- en Marketingteam verwerkt persoonsgegevens van klanten met als hoofddoel het onderhouden van zakelijke relaties, het verstrekken van informatie over onze producten en diensten, en het uitvoeren van gerichte marketingactiviteiten. Teamleden hebben beperkte toegang tot relevante persoonsgegevens die nodig zijn voor deze taken. 

 • Recruitment Team: Het Recruitment Team verwerkt persoonsgegevens van sollicitanten met als doel het evalueren van geschiktheid voor openstaande functies en het beheren van het wervingsproces. Teamleden hebben toegang tot sollicitatiegegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hun taken. 

 

Wij zorgen ervoor dat alle medewerkers die toegang hebben tot persoonsgegevens dit doen in overeenstemming met ons privacybeleid en dat zij gebonden zijn aan strikte vertrouwelijkheidsverplichtingen. Uw privacy is belangrijk voor ons, en we nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig en vertrouwelijk worden behandeld. Voor eventuele vragen over ons privacybeleid of de manier waarop we persoonsgegevens verwerken, kunt u contact met ons opnemen via info@student-consultant.nl 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 jaar is. Wij raden ouders/verzorgers dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens v kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@student-consultant.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

The Next Consultant Group verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. 

 • Het uitvoeren van analyses omtrent websiteverkeer. 

Geautomatiseerde besluitvorming 

The Next Consultant Group neemt verantwoordelijkheid voor de verwerking van geautomatiseerde besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een persoon (bijvoorbeeld een medewerker van The Next Consultant Group) tussen zit. The Next Consultant Group gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:  

 • Hubspot 

 • Google analytics 

 • Google ads

 • Google Tag Manager

 • Hotjar 

 • Umbraco

 • Cookiebot 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

The Next Consultant Group bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 10 jaar voor naam en e-mailadres.  

Delen van persoonsgegevens met derden 

The Next Consultant Group verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

The Next Consultant Group gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. The Next Consultant Group gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door The Next Consultant Group. Bovendien heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@student-consultant.nl. Om te voorkomen dat uw data bij de verkeerde personen terecht komt, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak ter bescherming van uw privacy de volgende onderdelen op de kopie onleesbaar:  

 • Pasfoto 

 • Machine readable zone 

 • Paspoortnummer 

 • Burgerservicenummer 

 

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.  

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

The Next Consultant Group neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met via info@student-consultant.nl